İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÇIKMIŞ SORULAR

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÇIKMIŞ SORULAR.jpg

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

Neredeyse her yıl İcra Müdürlüğü sınavı Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yapılabilmektedir.

İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı Sınavlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı ile;

 • Hukuk Fakültesi mezunu adaylarının,
 • Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu adaylarının,
 • Meslek Yüksekokullarının Adalet Bölümü mezunu adaylarının,
 • Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunu adaylarının

sınava giriş hakları bulunmaktadır.

İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı sınavına ilişkin olarak adaylar yazılı sınavda toplamda 80 sorudan sorumludur ve 80 soruyu 105 dakika içerisinde cevaplamaları gerekmektedir.

Adaylar sınav içerisinde, Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümünden toplamda 35 sorudan sorumludur. 35 sorunun konu dağılımı aşağıdaki gibidir:

 • Türkçe (10)
 • Matematik (10)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (5)
 • Türk Kültür ve Medeniyetleri (5)
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi (5)

Adaylar, Alan Bilgisi bölümünden toplamda 45 sorudan sorumludur. 45 sorunun konu dağılımı şu şekildedir:

 • Türk Ticaret Kanunu’nun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (8)
 • İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (12)
 • Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (9)
 • Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (8)
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (8)

İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı sınavlarına ilişkin yapılan yazılı sınav; test şeklinde yapılmakta ve 4 doğru 1 yanlışı götürmemektedir

Adaylar yapılacak olan yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanmaktadır. Sözlü mülakat aşamasına ilişkin nihai karar Bakanlıkça yayınlanan ilan ile öğrenilebilir.

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SORULARINA NASIL ULAŞABİLİRİM?

Aşağıdaki bağlantılardan İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ve YARDIMCILIĞI Sınavının geçmiş yıllarda çıkmış sorularına ulaşabilirsiniz.

2006 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6469/2006-tc-adalet-bakanligi-icra-mudur-ve-icra-mudur-yardimcilarini-secme-sinavi-sorulari-ve-yanitlari.html

2007 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6402/2007-tc-adalet-bakanligi-icra-mudur-ve-icra-mudur-yardimcilarini-secme-sinavi-sorulari-ve-yanitlari.html

2008 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6353/2008-adalet-bakanligi-icra-mudur-ve-icra-mudur-yardimcilarini-secme-sinavi-sorulari-ve-yanitlari.html

2009 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6265/2009-icra-sorular-ve-yanitlar.html

2010 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6203/2010-icra-soru-kitapcigi-ve-yanitlari.html

2011 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6109/2011-icra-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari.html

2012 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/3500,2012-icrapdf.pdf?0

2013 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/3357,2013icratrpdf.pdf?0

2017 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_10/10172318_YCRA_MYDYR_YARDIMCILIYI_B.pdf

2019 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/ICRA/internetkitapcik30122019.pdf

2020 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/ICRA/icratemelsorukitapcik_23112020.pdf

2022 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/ICRA/internetkitapcik-03042022.pdf
İlgilenebileceğiniz Eğitimler

İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI VİDEO EĞİTİM PAKETİ

Eğitim Türüi:
Video Eğitim
Süre:
250 Saat
1320TL

İlginizi Çekebilecek Makaleler