HAKİMLİK SINAVINA BAŞVURU SÜRECİ

Hakimlik 2021 Sınav ilanı gelmiştir ve başvuru süreci de açıklığa kavuşmuştur. Öncelikle sınav ilanı geldikten sonra, canlı yayında yaptığımız değerlendirmenin video kaydını aşağıdan izleyebilirsiniz. Hakimlik Sınavı Başvuru Süreci   (2021).jpg


Şema üzerinden başvuru sürecini inceledikten sonra başvuru tarihlerine bakmakta fayda vardır:


- Başvuru Tarihleri: 2-10 Kasım 2021

- Geç Başvuru Tarihi: 18 Kasım 

- Avukatlık Mesleğinden sınava girecekler için belge gönderim tarihi: 16-21 Kasım

Avukatlık Mesleğinden sınava girecekler için belge gönderim tarihi: 23 KasımBireysel olarak internet aracılığıyla ais.osym.gov.tr veya ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra;

 

Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına Girmek İsteyenler;

 

1)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://www.pgm.adalet.gov.tr/formlar.html) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formu ( bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.),

 

2)Avukatlık Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavına başvuranların yazılı sınav tarihi itibariyle fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek  amacıyla,

 

a-)Serbest Avukatlık Yapanlar İçin:

 

aa)Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baro yönetim kurulu kararının aslını (Bu süre sınavın gerçekleşeceği güne kadar hesaplanacaktır.)

 

ab)Baroya kaydı devam ederken bir kurum veya kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurum ve kuruluştan alacakları hizmet belgesi aslını, (Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını, çalışma bitmiş ise bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir. )

 

b-)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için:

 

ba)Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini,

 

bb)Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını,            

 

bc-)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbest avukatlıkta geçirdikleri süreyle birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlık yaptıkları dönem için fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan alacakları baro yönetim kurulu kararının aslını,

 

(Başvuru tarihi itibarıyla üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihi itibariyle bu süreyi dolduracak olanlar yazılı sınava katılma  hakkına sahiptirler. Ancak bu durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını mülâkattan önce, ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.)

 

3)Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin askerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi hesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir.)


Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayları yukarıdaki belirtilmiş istenilen belgelerini, 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gönderecektir.

 

Hukuk Fakültesi Mezunları Dışında İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına girmek isteyenler:


KİMLER İDARİ HAKİM OLABİLİR?

Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adayların anılan alanlarda hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi amacı ile bu adayların mezuniyet belgeleri ile birlikte transkript belgelerini (belgelerin onaylı örneği kabul edilir.) sınavdan sonraki mülakat sürecinde teslim etmeleri gerekecektir. Öncesinde tespit ÖSYM'ce elektronik ortamda yapılacaktır. Tespitinde bir sorun olması halinde ÖSYM adaya ulaşacak ve gönderim talep edebilecektir. Bu durumda sınavdan önce de gönderim talep edilebilir ki bu durumda Adalet Bakanlığı'na pgm.adalet.gov.tr üzerinden elektronik olarak gönderilecektir. 

 

(Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, Hukuk Fakültesi Mezunu Olup İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına Girecek Adaylardan Evrak İstenmeyecektir.) HAKİMLİK SINAVI DERS-SORU DAĞILIMINI BAĞLANTI ÜZERİNDEN İNCELEYEBİLİRSİNİZ

https://www.yakinegitim.com/duyuru/hakimlik-sinavi-soru-dagilimi


Hakimlik Sınavı Başvuru Ekranına Erişim için Tıklayınız. İlgilenebileceğiniz Eğitimler

ONLINE ADLİ HAKİMLİK | ERKEN KAYIT

Başlangıç Tarihi:
20 Şubat 2022
Süre:
460 + 460 + 140 Saat
2820TL

ONLINE İDARİ HAKİMLİK | ERKEN KAYIT

Başlangıç Tarihi:
20 Şubat 2022
Süre:
460 + 460 + 140 Saat
2820TL

İlginizi Çekebilecek Makaleler

2021-12-25
detaylar ve anahtar kelimelere erişebilirsiniz.