HAKİMLİK SINAV SORULARINA İNCELEME TALEBİ - HAKİMLİK SINAV SORULARINA İTİRAZ

HAKİMLİK SINAV SORULARINA İNCELEME TALEBİ - HAKİMLİK SINAV SORULARINA İTİRAZ.jpg
HAKİMLİK SINAV SORULARINA İNCELENME TALEBİ NASIL YAPILIR?

Hakimlik Sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının tekrar incelenmesi adına talepte bulunabilmektedir. Sınava giren adaylar, sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasından itibaren 10 GÜN İÇİNDE (Adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten 1 gün sonra başlamak üzere talepte bulunacaktır.)

Hakimlik Sınavına giren adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında mevcut olan ‘’Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri’’ başlıklı duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.

‘’Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri’’ başlıklı duyuruya aşağıdaki link üzerinden kolaylıkla erişebilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/TR,22512/adaylar-tarafindan-dilekce-gonderilmesi-ve-islem-ucretleri-05012022.html

HAKİMLİK SINAV SORULARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Hakimlik Sınavına giren adaylar, sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarını sınav tarihinden itibaren 3 İŞ GÜNÜ içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapmalıdır.

 ‘’Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri’’ başlıklı duyuruya aşağıdaki link üzerinden kolaylıkla erişebilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/TR,22512/adaylar-tarafindan-dilekce-gonderilmesi-ve-islem-ucretleri-05012022.html

Hakimlik Sınavına giren adaylar, her bir dilekçede SADECE 1 SORUYA yapılan itiraz belirtilerek başvuru yapmalıdırlar. Soru başına 25,00 TL itiraz ücreti ÖSYM’NİN T.C Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi (IBAN NO: TR 40 0001 2009 4520 0044 0002 07) numaralı hesabına yatırılmalı ve banka dekontu ayrıca dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Hakimlik Sınavına giren adaylar, dilekçesini" ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/ANKARA" adresine ulaştırmalıdır.

ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyerek sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 GÜN içerisinde posta ile bildirecektir.

ÖSYM, süresi geçtikten sonra yapılan itiraz başvurularını ve üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçe başvurularını işleme almayacak ve cevaplandırmayacaktır. (Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınmaktadır.)

Dilekçe örneğine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/GENEL/genelamaclidilekce03012019.pdf

İlgilenebileceğiniz Eğitimler

ADLİ HAKİMLİK HİBRİT PAKET

Eğitim Türü:
Hibrit
Süre:
700 Saat Üzerinde
3120TL

İDARİ HAKİMLİK HİBRİT PAKET

Eğitim Türü:
Hibrit
Süre:
700 Saat Üzerinde
3120TL